Kontakt

Wydawnictwo „Michalineum”
ul. Piłsudskiego 248/252,
05-261 Marki
Tel.: [+48] 22 781 14 20600 898 299

E-mail:
Dyrektor: ks. Andrzej Kozień dyrektor@michalineum.pl 
Wicedyrektor: ks. Rafał Szwajca wicedyrektor@michalineum.pl
Redaktor: ks. Mateusz Szerszeń redaktor@michalineum.pl
Wydawnictwo: wydawnictwo@michalineum.pl