Kto wierzy, nigdy nie jest sam

28,00 

Nakład wyczerpany

Autor

Oprawa

miękka

Liczba stron

80

Format20,8 cm x 28,5 cm
ISBN: 978-83-7019-424-6 Kategoria:

Opis

Kto wierzy, nigdy nie jest sam

Nowy album Wydawnictwa Michalineum i Grzegorza Gałązki

Cały świat z wielką uwagą od kwietnia 2005 r. przygląda się pontyfikatowi Ojca Świętego Benedykta XVI. Przejął on stery Kościoła pielgrzymującego na ziemi po wielkim poprzedniku – polskim papieżu – Janie Pawle II w bardzo ciekawych, lecz także trudnych czasach. Spekulacje na temat kierunku i stylu prowadzenia wspólnoty wierzących w Chrystusa szybko ustały, kiedy „nowy” Papież (słowami, pismami oraz świadectwem życia) potwierdził kontynuację apostolstwa w naszych czasach ustalonego przez Sobór Watykański II i konsekwentnie realizowanego przez Jana Pawła II. Bardzo mocno i systematycznie Benedykt XVI odkrywa nam na nowo, pielęgnuje i oczyszcza skarb, którym jest wiara w Jezusa Chrystusa.

Już podczas XX Światowego Dnia Młodzieży w Kolonii w 2005 r. Ojciec Święty zachęcał do szukania Chrystusa w naszej epoce i cywilizacji, która wcale nie ułatwia znalezienia Go. Powiedział wtedy m.in. całemu światu: „Młodzi przyjaciele, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i chwilowym modom, po których nierzadko pozostaje tragiczna pustka duchowa! Nie ulegajcie powabom pieniądza, konsumpcjonizmu oraz przewrotnej przemocy, prezentowanym czasem w środkach przekazu… Czyż nie jest prawdą, że również i wy jesteście spragnieni Absolutu i szukacie «czegoś», co nadałoby sens waszemu życiu? Zwróćcie się do Chrystusa, a nie doznacie zawodu…”

Do Polski w maju 2006 r. Benedykt XVI przyjechał z intencją przypomnienia podstawowej prawdy, żeby swoje życie osobiste, rodzinne i narodowe budować na Chrystusie. Ojciec Święty przywiózł nam – Polakom – następujące przesłanie: „Trwajcie mocni w wierze. Mówię o tym zaraz na początku, aby było jasne, że nie jest to tylko podróż sentymentalna, (…), ale wędrówka wiary, wpisana w misję, jaką powierzył mi Pan w osobie Piotra apostoła, aby utwierdzać braci w wierze (por. Łk 22, 32)…” I opowiedział nam Papież o budowaniu „domu, któremu na imię życie”. Mówił, że trzeba „budować na skale – tą skałą jest Chrystus.” Uprzedzał, że trzeba „mieć świadomość, że mogą pojawić się przeciwności”. Ale przecież: „Wiara mocna musi przejść przez próby. Wiara żywa ciągle musi wzrastać. Nasza wiara w Jezusa musi często konfrontować się z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą na zawsze”.

We wrześniu w Bawarii (9 – 14 września 2006 r.) Ojciec Święty kontynuował te rozważania, przekonując z mocą swoich rodaków i cały świat, że „kto wierzy, nigdy nie jest sam”. Podczas sześciodniowej podróży apostolskiej do swojej ojczyzny Benedykt XVI odwiedził miejsca związane ze swoim dzieciństwem, młodością, studiami seminaryjnymi i uniwersyteckimi, pracą kapłańską i posługą pasterską. Były to miejsca, gdzie – jak powiedział – „nauczył się wierzyć i żyć”.

Podczas Mszy św. na błoniach Neue Messe Benedykt XVI stanowczo zauważył, że wielkim problemem naszych czasów jest duchowa głuchota współczesnych ludzi na głos Boga: „Po prostu nie potrafimy już usłyszeć Jego głosu – mówił – bo zbyt wiele innych dźwięków wypełnia nasze uszy… To zaburzenie słuchu czy wręcz głuchota w obliczu Boga sprawia też, że w naturalny sposób tracimy również zdolność rozmawiania z Nim czy mówienia do Niego”. Jednak dalej Papież podnosi na duchu ludzi szukających Boga: „W chwili naszego chrztu… [Jezus] «dotknął» nas i powiedział «`Effatha` – Otwórz się!», abyśmy byli zdolni usłyszeć Boga, a tym samym, by przywrócić nam też możność rozmawiania z Nim…”

Nasz świat, ze współczesną cywilizacją i techniką, potrzebuje Boga, jak nigdy dotąd. A do Boga zmierza się przez wiarę. – „Dlaczego jest tyle religii na świecie?” – Pyta niejeden człowiek. – Bo wielu szuka Boga niemal po omacku, na ślepo! Ale człowieka szuka także Bóg! To Bóg stworzył w nas ową pustkę, którą zaspokoić może tylko On sam. Dlatego niespokojne jest serce człowieka – rozdarte wieloma ułudami tego świata oraz pokusami Złego. W jednym z wywiadów (jeszcze wtedy) kard. Joseph Ratzinger wyjaśniał ludziom naszej epoki: „Wiara pozostaje drogą. Dopóki żyjemy, jesteśmy w drodze, dlatego zawsze także nad wiarą wisi groźba i udręka. Zbawienne jest również, że wiara nie przeradza się w ideologię. Że nie kostnieje, że nie przeszkadza myśleć, a także cierpieć z moimi pytającymi, wątpiącymi braćmi. Wiara może dojrzewać tylko wtedy, gdy na wszelkich szczeblach życia wytrzymuje, przyjmuje, a w końcu także przekracza udrękę i moc niewiary, by w nowych czasach znów można było kroczyć drogą wiary („Bóg i świat – wiara i życie w dzisiejszych czasach”, P. Seewald, Znak, 2001, s. 31).

A jaki jest Bóg, w którego wierzymy? Odpowiada nam Ojciec Święty, zdaniem po zdaniu, że: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca – mówi Jezus (J 14, 9). Bóg przyjął ludzkie oblicze. Kocha nas do tego stopnia, że dla nas daje się przybić do krzyża, aby zanieść cierpienia ludzkości do Serca Boga”. Taki jest nasz Bóg! Kochający, przebaczający i szukający człowieka na wszystkich ścieżkach świata.

***

Album „Kto wierzy, nigdy nie jest samWydawnictwa MichalineumGrzegorza Gałązki powstał na kanwie pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Niemiec. Jednak nie jest on dokładnym reportażem tego wydarzenia. Autorzy albumu pragną pokazać Papieża żyjącego wiarą i umacniającego w wierze każdego, który szuka Boga i pragnie usłyszeć – przez wiarę – „kroki Pana Boga przechadzającego się” (Rdz 3, 8) po ziemi, na której żyjemy. Wybrane fragmenty przemówień i homilii we wstępie i przy zdjęciach pomogą nam odważnie kroczyć drogą wiary, zaś fotografie unaocznią nam wielką i potężną wspólnotę ludzi, wierzących w Chrystusa.

„Takie jest dążenie Jezusa Chrystusa: przynagla nas, abyśmy nieśli ludziom światło Ojca, pomagali im, ażeby z nich i w nich powstawało Królestwo Boże” (14 września 2006 r., spotkanie z kapłanami i diakonami stałymi w katedrze we Fryzyndze).

ks. Sylwester Łącki CSMA

Dodatkowe informacje

Waga0.42 kg
Wymiary20.8 × 28.5 cm
Autor

Oprawa

miękka

Liczba stron

80