Raport o stanie wiary

17,00 

Autor

Oprawa

klejona, miękka

Liczba stron

220

Format21 cm x 14,8 cm
ISBN: 978-83-7019-393-5 Kategoria:

Opis

rozmowa Vittoria Messoriego z ks. kard. Josephem Ratzingerem,

prefektem Kongregacji Nauki Wiary

Prawie 20 lat po wydaniu polskiej wersji Raportu o stanie wiary Josepha Ratzingera – ówczesnego prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, dzisiaj papieża Benedykta XVI – Wydawnictwo Michalineum wznowiło tę arcyważną w Kościele pozycję. Pretekstem głównym jest, oczywiście, wybór Autora na papieża, a co za tym idzie duże oczekiwanie Czytelników. Raport jest bowiem niesamowicie ważną próbą analizy realizacji postulatów Vaticanum II. Próbą ich oceny – czasem ostrej, lecz zawsze życzliwej. Ten wywiad rzeka przeprowadzony przez Vittoria Messoriego przed 20 laty nie stracił do dziś nic ze swej aktualności, ostrości widzenia i rozwagi w postrzeganiu istotnych problemów Kościoła posoborowego.

Kardynał Ratzinger zaczyna go od analizy problemu kontestacji. Stwierdza, iż niektóre kontestacje są typową cechą umysłowości bogatego mieszczaństwa Zachodu. Natomiast rzeczywistość Kościoła, konkretnego, pokornego ludu Bożego jest całkowicie różna od tego, co sobie roją pewnego typu laboratoria, w których destyluje się utopię… Kontestacja jest drogą donikąd… Wiarę należy bronić poprzez jej promocję, bo Kościół posoborowy to nie plac budowy, na którym zagubiono plany i każdy buduje, jak mu się podoba…!

Za zboczenia z drogi, za obłędny wyścig do przodu czy też kroki wstecz nie odpowiadają dokumenty soborowe. One, w pełnym swym autentyzmie, są przecież jakby dzisiejszością Kościoła. Więc jest z gruntu rzeczą nieuczciwą kreować je na anachronizm lub odwrotnie: na modernę. Przecież, na gruncie przeoranym przez Sobór – stwierdza Kardynał – jawią się znaczące ruchy, wspólnoty ludzi głęboko zaangażowanych w życie Kościoła. To wygląda jak Zielone Święta Kościoła. I to jest żywy znak, dowód, że Duch Święty okazał się, kolejny raz, mocniejszy od wszelkich naszych hierarchii i programów.

Jest prawdą, że Kościół musi mieć fasadę, czyli struktury zbudowane przez ludzi, ale za tymi strukturami idzie Misterium Boskie. Bo Kościół to nie kolektyw wierzących, suma członków. To przede wszystkim przestrzeń realnej obecności Pana w świecie. A my – Jego ludem wszczepionym w Jego Ciało, wzrastający Jego wzrastaniem. Kościół Chrystusowy wraz z Chrystusem przekracza wszelkie granice – nawet śmierci, bo Kościół nie jest nasz, jest Jego – a moje są tylko grzechy…

Zapytany o Kościół hierarchiczny – kard. Ratzinger odpowiada: To też są ludzie, którzy mają prawo czuć się niepewnie, choć posiadają władzę kluczy. Mają prawo oczekiwać wsparcia we wspólnocie, której sami przewodniczą. Najważniejsze, by pamiętali, iż są sługami jedności i prawdy!

Rozważając niebezpieczeństwa, z którymi musi się borykać Kościół posoborowy Rozmówca Messoriego wylicza: teologiczne manowce, dylematy moralności (liberalizm, permisywizm, konsumpcjonizm, wyzwolenie), jak też alternatywy socjologiczne (bliżej społeczeństwa czy bliżej nauki Kościoła). Sporo miejsca w Raporcie o stanie wiary zajmuje problematyka kobiet w Kościele i świecie współczesnym. Pada tu bardzo znamienne stwierdzenie: Wyzwolenie i emancypacja kobiet prowadzą wprost do maskulinizacji. Uleganie tym hasłom wyludniło klasztory żeńskie (zwłaszcza czynne), gdyż teologię zastąpiono tam psychoanalizą…

Do tych rozważań wpięty jest opis i ocena teologii wyzwolenia. Ten materiał może być praktyczną pomocą duszpasterską dla katechetów czy duszpasterzy akademickich. Jeden z rozdziałów Raportu, jakby na kanwie rozważań o teologii wyzwolenia, podnosi kwestię trudności posłannictwa misyjnego Kościoła w zetknięciu z realiami kulturowymi i obyczajowymi, obcymi moralności Kościoła rzymskiego (np. poligamia, wrogość dla celibatu itp.).

Do Raportu o stanie wiary – w formie aneksu – dołączono Deklarację Dominus Iesus – o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, autorstwa kard. Josepha Ratzingera z 6 sierpnia 2000 roku. Na końcu dodano również krótką biografię Benedykta XVI.

***

Dlaczego polecamy tę pozycję? I to gorąco!

Otóż lektura Raportu pomoże nam zobaczyć Kościół odmłodzony, patrzący z nadzieją w przyszłość, bo Sobór Watykański II stał się dlań busolą kierującą po rozległych oceanach trzeciego tysiąclecia. Czy potrzeba innej zachęty?

ks. Mieczysław Gładysz CSMA

Raport o stanie wiary do nabycia pod adresem:

Wydawnictwo Michalineum

ul. Piłsudskiego 248/252

05-261 Marki

tel. 0 (22) 781-14-20, fax (22) 771 36 15

e-mail: wydawnictwo@michalineum.pl; www.michalineum.pl

Dodatkowe informacje

Waga0.28 kg
Wymiary21 × 14.8 cm
Autor

Oprawa

klejona, miękka

Liczba stron

220