Trzeba przekazywać światu Ogień Miłosierdzia – Adoracje o Bożym Miłosierdziu

20,00 

Brak w magazynie

Autor

Oprawa

miękka

Liczba stron

384

Format 21 cm x 14,8 cm
Kategoria:

Opis

Dzisiejszemu człowiekowi nie jest obce pytanie dotyczące sensu życia. Czasami na jego drodze pojawiają się propozycje, które w sposób bardzo reklamowy zapewniają o swojej jedynej i idealnej właściwości zaspokojenia wszelkich uszczęśliwiających pragnień jego serca.

Człowiek, ulegając takim propozycjom, czuje się później oszukany i wyprowadzony na drogę niepokoju i nieszczęścia.

Bóg jest bogaty w miłosierdzie. On nie zostawia poszukującego człowieka. W swoim Słowie mówi do nas: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49).

Jest to ogień miłosiernej miłości, który zapala człowieka do życia według przykazania miłości Boga i ludzi. Taki ogień – spalający na co dzień człowieka – czyni go szczęśliwym, gdyż jest to ogień miłości.

Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie (Dzienniczek, n. 50). To ogromne pragnienie Jezusa dociera do dzisiejszego człowieka i wobec niego trudno przejść obojętnie.

Życie Sługi Bożego Jana Pawła II było związane z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Było Mu bliskie już w młodości, gdy w robotniczym ubiorze, w drewniakach, w czasie wojennej zawieruchy błagał o miłosierdzie dla świata.

Przybył On również do Krakowskich Łagiewnik, jako Papież, aby z tego miejsca uczynić Wzgórze zawierzenia Miłosierdziu Bożemu. 17 sierpnia 2002 roku w tym szczególnym miejscu powiedział:

Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dzienniczek, n. 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.

Jestem przekonany, że pielgrzymi – przybywający do tego Sanktuarium – zabierają w życie osobiste, rodzinne i społeczne iskrę miłosierdzia Bożego, która rozpala ich codzienność miłością do Boga i ludzi.

Cieszę się, że adoracje, które wcześniej, przed Świętem Miłosierdzia, przeprowadzane były w naszym Sanktuarium przez Autora niniejszego zbioru, są oddane w druku do użytku duszpasterskiego. Księdzu Janowi Seremakowi wyrażam wdzięczność, ufając, że to opracowanie staje się kolejną iskrą wychodzącą z tego miejsca i zbliża do Jezusa Miłosiernego. Mam nadzieję, że treść tych adoracji będzie służyła nie tylko wiernym gromadzącym się na wspólnej modlitwie, ale również indywidualnym czcicielom Miłosierdzia Bożego.

Niechaj wstawiennictwo Sekretarki Bożego Miłosierdzia, świętej Siostry Faustyny, dopomoże w podejmowaniu tej modlitwy o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

+ Jan Zając

Biskup pomocniczy

archidiecezji krakowskiej

Dodatkowe informacje

Waga 0.29 kg
Wymiary 21 × 14.8 cm
Autor

Oprawa

miękka

Liczba stron

384