Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła w Polsce w latach 1945-2004

45,00 

Autor

Oprawa

szyta i klejona, twarda

Liczba stron

416

Format24 cm x 17 cm
ISBN: 978-83-7019-598-4 Kategoria:

Opis

Wydawnictwo MICHALINEUM i Centrum Myśli Michalickiej przedstawiają publikację ks. Marcina A. Różańskiego dotyczącą Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w latach 1945-2004. Wybór tego czasu nie jest przypadkowy: za początek Autor przyjął zakończenie II wojny światowej a na zamknięcie – datę 19 grudnia 2004 r., kiedy to w obecności św. Jana Pawła II promulgowano dekret cudu za przyczyną ks. Bronisława Markiewicza i w konsekwencji – 28 grudnia 2004 r. – ogłoszono datę beatyfikacji naszego Ojca Założyciela.

Publikacja zawiera 7 rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi tło dla pokazania działalności michalitów do zakończenia II wojny światowej. W rozdziale tym przedstawiono historię Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”, a także dzieje michalitów w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. Ponadto przybliżono postaci michalickich błogosławionych – Bronisława Markiewicza, Wojciecha Nierychlewskiego i Władysława Błądzińskiego oraz historię ich procesów beatyfikacyjnych.

Rozdział drugi obejmuje dwa zagadnienia: pierwsze dotyczy duchowości zakonnej wspólnoty, z której wypływa charyzmat Zgromadzenia. Drugie – związane jest z prawodawstwem uchwalanym na poszczególnych Kapitułach.

Rozdział trzeci prezentuje formację michalitów, na którą składa się nowicjat oraz Niższe i Wyższe Seminarium Duchowne.

W czwartym rozdziale analizie poddano działalność Zgromadzenia w okresie komunizmu, w tym problem upaństwowienia michalickich placówek wychowawczych, stosunek michalitów do ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej oraz inwigilację Zgromadzenia przez aparat bezpieczeństwa.

Rozdział piąty przedstawia działalność duszpasterską w parafiach, które nie należały do wspólnoty zakonnej. Istotnym punktem jest również omówienie działalności kapelańskiej oraz rekolekcyjno-misyjnej michalitów.

W rozdziale szóstym, który stanowi kontynuację rozdziału poprzedniego, jest zaprezentowana aktywność duszpasterska Zgromadzenia, skupiająca się w istniejących placówkach, które były własnością michalitów lub należały do poszczególnych diecezji, a michalici pracowali w nich na zasadzie zawartych umów.

Ostatni rozdział koncentruje się na udziale Zgromadzenia św. Michała Archanioła w jego głównym charyzmacie, jakim jest wychowanie i działalność wydawnicza. Na końcu rozprawy zamieszczono aneksy.

Książka jest solidnym dokumentem pokazującym realia pracy, rozwoju, inwigilacji przez komunistyczny reżim oraz ukazującym współbraci i placówki michalickie w Polsce przez pół wieku. Dla starszego i średniego pokolenia michalitów będzie to cenne przypomnienie tamtych lat oraz pokłon ich pracy i dorobkowi, a młodsi michalici poznają realia, których nie znają, a poznać powinni.

Cytując z „Przedmowy” ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka – pod którego kierunkiem ta publikacja powstała – „Należy wyrazić wielką radość, że dysertacja doktorska ks. Marcina Aleksandra Różańskiego dotrze do rąk Czytelników w formie wydanej książki we własnym Wydawnictwie. Można też wyrazić nadzieję, że opublikowana rozprawa naukowa ubogaci Polaków o nowe szczegóły strategii wspólnot zakonnych w okresie reżimu komunistycznego oraz uświadomi im, jak wielką rolę miały i mają dzisiaj do spełnienia placówki wychowawcze pod rozsądnym kierunkiem przygotowanych pedagogów”.

Ks. Sylwester Łącki CSMA

Dodatkowe informacje

Waga0.64 kg
Wymiary24 × 17 cm
Autor

Oprawa

szyta i klejona, twarda

Liczba stron

416